17 t/m 20 augustus 
Berg aan de Maas

Vrienden van Oogstdankfeesten

Berg aan de Maas zonder Oogstdankfeesten is haast niet voor te stellen. Gebleken is dat er binnen - maar ook buiten - Berg aan de Maas veel mensen de Oogstdankfeesten een warm hart toedragen en aan dit mooie evenement best een steentje willen bijdragen. Niet alleen in de vorm van vrijwilligerswerk maar ook door ondersteuning in de vorm van een kleine financiële tegemoetkoming.

Wat gebeurt er met de gelden?

 

De binnenkomende gelden worden besteed aan uitgaven met betrekking tot de Oogstkoningin. Denk hierbij aan een bijdrage aan het kroningsfeest of de bekostiging van de praalwagen van de Oogstkoningin, die ieder jaar het sluitstuk van de Culturele Stoet vormt.

 

Spreekt dit initiatief u aan, dan kunt u de Stichting Oogstdankfeest steunen door lid te worden van de 'Vrienden van Oogstdankfeesten'. Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 25,00 per jaar. Het staat iedereen vrij zelf te bepalen hoeveel jaren hieraan bijgedragen wordt. Personen die zich hiervoor aanmelden, krijgen een vermelding op de lijst van de ‘Vrienden van de Oogstdankfeesten’(tenzij dit niet gewenst is). Deze lijst is te vinden op onze website. Wilt u liever eenmalig een bijdrage leveren, dat kan natuurlijk ook in de vorm van een vrijblijvende donatie.

Spreekt één van deze initiatieven u aan dan kunt u het lidmaatschapsgeld of uw donatie overmaken op bankrekeningnummer NL93 RABO 0105 9003 62 t.n.v. Stichting Oogstdankfeest onder vermelding van uw naam, ‘vrienden’ /donatie en wel/geen vermelding op de website. Voor meer informatie of vragen kunt u zich wenden tot het secretariaat secretariaat@oogstdankfeesten.nl of bellen met Maurice Smits (06-83263785).

Onze vrienden 2017:

Roos en Gerrit wijnands

Jan Langerak


De heer J.P. Willems en mevr. M.P. Willems-Ploem


Mevr. Creusen


M,H,M, Janssen-Wagemans


M.C. Wagemans-Ploem


J.H. Strijkers

Familie Peters-Willems

G.M. Coumans

J.G. Worms

H.H. Birken


Onze grote vriend:

H. Peters