2 t/m 5 september 2022

  Berg aan de Maas

Stichting Oogstdankfeest Berg aan de Maas erkend als immaterieel erfgoed

De stichting oogstdankfeest in Berg aan de Maas is maandag 9 maart  2015 op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland geplaatst. In aanwezigheid van tientallen vrijwilligers ondertekenden de directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE), Ineke Strouken, de burgemeester van de gemeente Stein, mevrouw Leurs-Mordang, en de voorzitter van de Stichting Oogstdankfeest, Ed Smeets het certificaat in het Multifunctioneel Centrum (MFC) in Berg aan de Maas.

Een mooie erkenning voor dit kleine Maasdorp. Ieder jaar opnieuw zetten vele honderden vrijwilligers zich in om een traditie – die zo’n 70 jaar geleden ontstaan is – te behouden. De eerste Oogstdankfeesten in Berg aan de Maas werden in 1946 georganiseerd, toen gingen er vier versierde wagens door het dorp. Oorspronkelijk was de katholieke kerk nauw betrokken bij de organisatie van de traditie. In de loop der jaren werd het een euregionaal, cultureel feest. De dank voor de oogst staat hierbij niet meer voorop, wel is de oorspronkelijke gedachte nog altijd van betekenis. De optocht is uitgegroeid tot een grootse gebeurtenis, waaraan alle buurten in Berg een bijdrage leveren.

De Stichting Oogstdankfeest kreeg de erkenning en plaatsing op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed niet zomaar. Een actieplan met concrete acties die bijdragen aan een toekomst voor de traditie was hiervoor nodig. De Stichting wil de toekomst het augst cultuurfestival borgen door meer te informeren over de achtergronden en geschiedenis van de traditie en door jongeren er meer bij te betrekken.

Met de plaatsing op de Nationale Inventaris wil de stichting Oogstdankfeest laten zien, dat er ze een actieve gemeenschap vormt die de traditie graag door wil geven naar volgende generaties. De Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland vloeit voort uit de ratificatie van het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE) coördineert de samenstelling van de Nationale Inventaris.